ΝORDIA S.A | Гръцка фирма за производство на строителни материали, топлоизолация, хидроизолация, декоративни строителни разтвори, бои, лепила за плочки, мрамор, гранит, фугиращи смеси
Преглеждане на профила: 2613 пъти

ΝORDIA S.A
Гръцка фирма за производство на строителни материали, топлоизолация, хидроизолация, декоративни строителни разтвори, бои, лепила за плочки, мрамор, гранит, фугиращи смеси
Град:
Адрес:364 Kifisias Avenue
Телефон:+30 210 689 64 80
Бранш:
e-mail:info@marmoline.gr
Сайт:www.marmoline.gr
ΝORDIA SA има богат опит и познания в производството на строителни материали.

Фокусира се върху производството на качествени индустриални строителни разтвори за топлинна изолация и други строителни материали. Също така е активна при добива на декоративни камъни и агрегати.

Днес MARMOLINE произвежда напреднали строителни материали, които допринасят за подобряване на строителните работи, следвайки съвременните социални нужди за енергийна ефективност и опазване на околната среда.


Индустриална специализация

MARMOLINE инвестира в технологии и промишлена специализация и постоянно модернизира своите предприятия.

Нови съоръжения, суровини избрани по строги критерии, механично оборудване, изцяло контролирано от компютърни системи със специализиран софтуер, както и ISO 9001 сертифицирана качествена система за управление на процедурите, която осигурява стабилно качество на целия производствен процес.

Нашите продукти са проектирани и разработени в съответствие с международните и европейските стандарти (CE), а също и в съответствие с националните характеристики на страните, с които извършваме дейността си.

Основната ни грижа е да се изработят продукти за опазване на хората и околната среда. Нашата цел е да се създадат благоприятни и безопасни условия на труд, както на равнището на производството, така и на сцената на приложение. Ние поставяме особен акцент върху дългосрочното съхранение на техническите характеристики и качества на нашите продукти, заради които те са избрани от клиентите.


Нашият ангажимент към околната среда

Всеки продукт е проектиран и произведен в съответствие със следните принципи:
- Суровини за опазване и рециклиране
- Икономия на енергия
- Нула замърсяване на околната среда
- Чиста и подредена строителната площадка
Начало
© 2013 www.companycatalog.org. Всички права запазени.
С подкрепата на sutrin.com

Зареждане...