www.ap-digital.eu
Счетоводни услуги Русе ЕООД | Българска Фирма за Счетоводство, Изходящи и входящи фактури, Банкови документи, Митническа документация, Осигуровки, Данъци
Преглеждане на профила: 1213 пъти

Счетоводни услуги Русе ЕООД
Българска Фирма за Счетоводство, Изходящи и входящи фактури, Банкови документи, Митническа документация, Осигуровки, Данъци
Град:Русе (България)
Адрес:гр. Русе, ул.Капитан Лейтенант Евстати Винаров 10
Телефон:+359 (0) 82 507 275
Бранш:Услуги
e-mail:
Сайт:http://accountingservices.pro
Русенското счетоводно дружество „Счетоводни услуги Русе” ЕООД има бързо и качествено счетоводство, отговарящо на всички цели зададени от своите клиенти - това е възможно заради опитният и информиран екип на русенското счетоводно предприятие.
Изпълненито на счетоводните задачи е съпроводено с добри гаранции - носещи допълнителни изгоди от оптималните цени, оферирани „Счетоводни услуги Русе” ЕООД.

Счетоводни услуги

1.Счетоводна база за отчетност - Българските счетоводни стандарти или Международните счетоводни стандарти
2.Съставяне на индивидуален сметкоплан и правилник за документооборота
3.Счетоводно контиране на входящи и изходящи фактури
4.Счетоводно контиране на банкови документи
5.Счетоводно контиране на митническа и друга документация
6.Счетоводно контиране на заплати ,осигуровки, данъци и други на персонала, по граждански и други договори
7.Счетоводно контиране и отчетност на стоково-материални запаси
8.Съставене на счетоводен амортизационен план за ДМА и НМДА
9.Съставяне на оборотни ведомости, главни книги, справки и счетоводни описи.
10.Съставяне на годишни финансови отчети, съставяне и оповестяване на счетоводна политика, годишна инвентаризация
11. Съставяне и подаване на декларации по Интрастат
12. Съставяне и подаване на статистически отчети
13. Финансов анализ
14. Одиторски услуги


Трудово-осигурителни услуги

1.Съставяне на разплащателни ведомости за заплати, договори за управление, граждански договори, рекапитулации, осигуровки и данъци в тази връзка, изготвяне бюджетни платежни нареждания.
2.Работа с болнични листи и други документи за временна неработоспособност
3.Заверки на осигурителни книжки
4.Съставяне на трудови, граждански и други договори (след предварително съгласуване с юрист)
5.Индивидуално законово трудово-осигурително планиране и оптимизиране (заплаща се допълнително)

Данъчни услуги и консултации

1.Незабавна информация при новости,изискващи съобразяване от страна на клиента(принципно и за другите услуги)
2.Съставяне и подаване на документи по ЗДДС
3.Съставяне на Данъчен амортизационен план за ДМА и НМДА
4.Текущ финансов(данъчен) резултат - до 25 число на месеца, следващ отчетното тримесечие
5.Работа по СИДДО
6.Индивидуално законово данъчно планиране и оптимизиране (заплаща се допълнително)
Начало | Промоции | Реклама | VIP Условия | Общи условия | Контакти
© 2013 www.companycatalog.org. Всички права запазени.
С подкрепата на sutrin.com

Зареждане...