www.ap-digital.eu
Фортис Фасилити ООД | Българска Фирма за Консултански услуги в сферата на околната среда и на устройственото планиране и инвестиционното проектиране
Преглеждане на профила: 2161 пъти

Фортис Фасилити ООД
Българска Фирма за Консултански услуги в сферата на околната среда и на устройственото планиране и инвестиционното проектиране
Град:София (България)
Адрес:гр. София 1574, бул. Шипченски проход 63, ет.2
Телефон:+359 (0) 2 4652 466
Бранш:Услуги
e-mail:office(at)fortisfacility.com
Сайт:http://fortisfacility.com
Фортис Фасилити е фирма, която предлага консултантски услуги в сферата на околната среда и на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Услугите са насочени към провеждане на процедури по издаване на разрешителни документи, изготвяне на анализи и оценки на околната среда, справки по приложимите нормативни актове, изготвяне и изменение на общи и подробни устройствени планове, изготвяне на инвестиционни проекти и други. Основният стремеж на Fortis Facility е предоставянето на цялостно обслужване, ориентирано към конкретните нужди на клиента. Целта ни е да създаваме добри практики, да намираме нови пътища и решения.nnУслугите на Fortis Facility в сферата на опазването и управлението на околната среда са насочени в няколко направления. Екипът ни предоставя консултации и изготвя документация, свързана с управление на отпадъците, процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), оценка за съвместимост (ОС) и екологична оценка (ЕО), планове и програми, изисквания към промишлеността, мониторинг по компоненти на околната среда, законодателни изисквания към дейността на клиента и други.nnFortis Facility може да окаже съдействие както за привеждането на дейността на фирмите в съответствие с нормативно определените изисквания, така и при осъществяването на различни доброволни инициативи и създаване на добри практики. Стремежът ни е да отговорим на нуждите на компании от различни браншове, като им осигурим качествено и ефективно обслужване.nnFortis Facility предоставя консултации в сферата на опазването и управлението на околната среда. Те могат да бъдат с различен предмет и насоченост: нови инвестиционни намерения, изменения на съществуващата дейност, справки по отношение нормативните изисквания, както и по отношение приложимите изменения в законодателството, касаещи съответното бизнес-направление, въвеждане и прилагане на добри практики и др.nnКонсултациите могат да бъдат предоставяни и под формата на абонаментни услуги, които са в зависимост от дейността и нуждите на клиента.
Начало | Промоции | Реклама | VIP Условия | Общи условия | Контакти
© 2013 www.companycatalog.org. Всички права запазени.
С подкрепата на sutrin.com

Зареждане...